English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Mizení

Svatoňová, Kateřina - Krtilová, Kateřina (eds.)

cena: 320 Kč

Zatímco středem zájmu evropské filosofické tradice je zejména zjevování se věcí, teorie a filosofie médií, tak jak ji zde představujeme, se...

Smrt

Dasturová, Francoise

cena: 280 Kč

Člověk ví, že musí zemřít, a toto vědomí patří mezi základní charakteristiky lidskosti, náboženství, metafyzika a kultura si však kladou za...

Las relaciones entre Europa Cenral y América Latina. Contextos históricos

Opatrný, Josef (ed.)

cena: 360 Kč

Publikace se zabývá vztahy mezi střední Evropou a Latinskou Amerikou. Autoři se zaměřují převážně na období dvacátého století, kdy se...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Jazyk a myšlení
E-KNIHA

Jazyk a myšlení

Imaiová, Mucumi

cena: 150 Kč

Prostřednictvím jazyka se díváme na svět kolem nás a přemýšlíme. Znamená to tedy, že způsob chápání reality a myšlení jednoho národa, který...

Detail knihy Laudabile Carmen - část II
E-KNIHA

Laudabile Carmen - část II

Kuťáková, Eva

cena: 180 Kč

Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a...

Detail knihy Obsahový rozbor současné angličtiny
E-KNIHA

Obsahový rozbor současné angličtiny

Mathesius, Vilém

cena: 180 Kč

Práce zakladatele naší anglistiky, významného českého jazykovědce a jedné z ústředních postav Pražského lingvistického kroužku Viléma...

V TISKU:

Detail knihy Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých ostruh

Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých ostruh

Hélary, Xavier

cena: 220 Kč

Bitva u Courtrai, kterou v roce 1302 svedlo flanderské vojsko s vojskem francouzského krále Filipa Sličného, se v 19. století stala...

Detail knihy Mezi propastí a nebem. Fin de siècle v prozaickém díle Rubéna Daría

Mezi propastí a nebem. Fin de siècle v prozaickém díle Rubéna Daría

Poláková, Dora

cena: 190 Kč

Odborná monografie Dory Polákové je vyzrálým příspěvkem pro českou hispanistiku,
v němž je předložen erudovaný, do širokých kulturních...

Detail knihy Životní styl české mládeže

Životní styl české mládeže

Rychtecký, Antonín - Tilinger, Pavel

cena: 250 Kč

Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české...

KALENDÁŘ AKCÍ:

21.11.2017 19:00

Uvedení knihy Ruská agrese proti Ukrajině

Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00

Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní ambice současného ruského režimu.


Předkládaná monografie osvětluje širší pozadí poslední ruské agrese a podává analýzu vývoje na Ukrajině po roce 2014 v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem. O hlavních příčinách a průběhu ruské hybridní válečné kampaně a dopadech probíhající rusko-ukrajinské války na stávající mezinárodní uspořádání debatují Jan Šír, Karel Svoboda, Luboš Švec z Institutu mezinárodních studií, Katedry ruských a východoevropských studií, David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů a publicista Jefim Fištejn z Radio Free Europe/Radio Liberty.

Moderuje Ondřej Kundra z týdeníku Respekt.

Kniha vychází v Nakladatelství Karolinum.

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

s radostí Vám představujeme dvě listopadové novinky.

Právě vydaná monografie Ruská agrese proti Ukrajině osvětluje širší pozadí poslední ruské agrese a podává analýzu vývoje na Ukrajině po roce 2014 v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem, který představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945.

Shromážděním obrovského množství fakt, přesvědčivých a výborně doložených, pak (autoři) nenechávají čtenáře na pochybách, že název díla odpovídá skutečnosti – jedná se právě o nevyprovokovanou agresi jednoho státu proti druhému.
- z recenze Jefima Fištejna

Kniha francouzského historika Oliviera Marina Geneze pražského reformního hnutí mapuje počátky a gradaci konfliktu, při němž z věrnosti k mistru Janu Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem i císařem, kteří jej vydali světské moci k upálení na hranici. Páteř této knihy tvoří výklad o setkáních i střetech mezi arcibiskupem, univerzitními mistry a věřícími, pomocí něhož autor odhaluje náboženské kořeny střední Evropy.

Publikace vychází v ediční řadě Medievistika.