English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa

Waic, Marek

cena: 390 Kč

Monografie analyzuje význam a úlohu tělesné výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční politice meziválečného Československa. Činnost...

Německo-český a česko-německý sportovní slovník

Pokorná, Eva

cena: 240 Kč

Německo-český a česko-německý sportovní slovník je rozsáhlou databází termínů z oblasti sportu a dalších s ním úzce souvisejících oborů....

Os verbos modais poder e dever: contributos para uma análise jurídico-linguística

de Sousa Coelho Ramos, Joaquim José

cena: 250 Kč

V této knize jsou uvedeny některé úvahy o netypickém chování sloves „poder“ a „dever“ v oblasti právního jazyka. V...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Příručka k morfologii češtiny
E-KNIHA

Příručka k morfologii češtiny

Adam, Robert

cena: 110 Kč

Tato vysokoškolská příručka je určena posluchačům bakalářského stupně studia bohemistiky; navazuje na souběžně vydávané Gramatické rozbory...

Detail knihy Jazyky v komunikaci neslyšících
E-KNIHA

Jazyky v komunikaci neslyšících

Macurová, Alena - Zbořilová, Radka

cena: 200 Kč

Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty...

Detail knihy Obtížná balanc
E-KNIHA

Obtížná balanc

Onufer, Petr

cena: 180 Kč

Petr Onufer
Obtížná balanc: Ke kánonu anglofonních literatur v českém kontextu

V TISKU:

Detail knihy Challenges of mass methanol poisoning outbreaks: Diagnosis, treatment and prognosis in long term health sequelae

Challenges of mass methanol poisoning outbreaks: Diagnosis, treatment and prognosis in long term health sequelae

Zacharov, Sergej

cena: 350 Kč

Předložený rukopis monografie s názvem Challenges of mass methanol poisoning outbreaks: Diagnosis, treatment, and prognosis of long-term...

Detail knihy Samizdat Past and Present

Samizdat Past and Present

Glanc, Tomáš

cena: 390 Kč

Antologie textů českých literárních vědců představuje fenomén samizdatu a jeho historické proměny. Předmětem jednotlivých kapitol jsou...

Detail knihy Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby

Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby

Bígl, Richard

cena: 240 Kč

S několikaletým odstupem od vydání skloňovací a stupňovací části dostává odborná veřejnost do rukou druhý díl historické mluvnice lužické...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám dvě novinky, které na sebe časově a tematicky navazují.

Publikace Cestovní ruch pod dohledem třetí říše reviduje zažitou představu, že za 2. světové války nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují kontext říše. Kniha, doprovázená dobovými fotografiemi a reklamními materiály a doplněná barevnou obrazovou přílohou, představuje zásadní posun v bádání o tomto dosud málo zmapovaném fenoménu.

Kolektivní monografie Turistická odysea je novinkou edice Orální historie a soudobé dějiny a představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.