English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Čechurová, Jana

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1

Čechurová, Jana

Publikace obsahuje 61 ukázek dokumentů zaměřených k novověkým českým sociálním dějinám 16.-20. století. Každý dokument obsahuje název otištěného pramene, dobu vzniku, stručný úvod zařazující text do historického kontextu, vlastní edici dokumentu a...

doporučená cena: 200 Kč


Válečné deníky Jana Opočenského

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan - Němeček, Jan (eds.)

Londýnské deníky historika a diplomata Jana Opočenského představují každodenní autorův písemný záznam v časovém období od 2. července 1940 do prosince 1945. Chronologicky řazené deníky podávají jedinečný obraz o vývoji a politických problémech...

doporučená cena: 505 Kč


Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty

Čechura, Jaroslav - Čechurová, Jana

Mezi nejvýznamnější české historiky patřili Josef Pekař a Kamil Krofta. Jejich rozdílné názory na české dějiny, stejně jako celková ideová orientace, jsou z listů dobře patrny. Vydání vzájemné korespondence představuje příspěvek k poznání kontextu...

doporučená cena: 125 Kč


Edvard Beneš - diplomat na cestách

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav

Cílem publikace je seznámit širší odbornou veřejnost s obsahem depeší, které ze svých zahraničních cest v letech 1919-1928 zasílal do Československé republiky ministr zahraničí Edvard Beneš. Ojedinělý historický pramen poskytuje velké množství...

doporučená cena: 180 Kč


Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./2

Čechurová, Jana

Publikace obsahuje 46 ukázek dokumentů zaměřených k českým sociálním dějinám po roce 1918. Každý dokument obsahuje název otištěného pramene, dobu vzniku, stručný úvod zařazující text do dobového kontextu a okolností jeho vzniku, vlastní edici...

doporučená cena: 260 Kč


K novověkým sociálním dějinám VI. Sociální dějiny dnes.

Čechurová, Jana

Publikace obsahuje šestnáct samostatných studií, které se věnují vybraným historiografickým problémům sociálních dějin. V úvodní části jsou nejprvé studie metodologické. Následují příspěvky věnované agrárním dějinám a výzkumu sociální struktury. V...

doporučená cena: 210 Kč