English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Brož, Jaroslav

Tón logón asfaleia. Sborník Katolické teologické fakulty UK v Praze k 80. narozeninám ThDr. Františka Nováka.

Brož, Jaroslav (ed.)

Větší část sborníku tvoří příspěvky z různých oborů současného biblistického bádání. Čeští i zahraniční biblisté nabízejí exegetická řešení obtížných starozákonních i novozákonních veršů, významů některých slov a pojmů, představují metody sémantické...

doporučená cena: 295 Kč