English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

Medievistika

obálka

  • informace o edici

  • seznam titulů
  • Smyslem této edice je představit širší české odborné veřejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v humanitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o medievistiku aktuální, výjimečná především zahraniční díla, zabývající se středověkými dějinami a kulturou. Překlady novějších monografií světové, zvláště francouzské medievistiky zpřístupní širokou škálu publikací kladoucích důraz na interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné metodologické přístupy. Edici řídí doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.