English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Z dějin české každodennosti. Život v 19. století

[From the History of Czech Everyday Life. Life in the 19th Century]

Lenderová, Milena - Lenderová, Milena - Jiránek, Tomáš - Jiránek, Tomáš - Macková, Marie - Macková, Marie

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  srpen 2013
ISBN 9788024623856 (PDF)
ISBN 9788024632735 (epub)
ISBN 9788024632742 (mobi)

doporučená cena:  220 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Kniha Z dějin české každodennosti přináší objevný pohled na život v Čechách 19. století. Práce na pomezí historie kultury, antropologie a dějin všedního dne opouští pole velkých, politických dějin a sleduje "mikrohistorii" vrstev společnosti, jednotlivců a každodenního běhu jejich života. Autoři se snažili zachytit z této široké oblasti vše podstatné: prolínání soukromého a veřejného, profánního a zčásti náboženského, jednotlivé úkony, rituály, činnosti a stereotypy. Popisují a z hlediska problematiky historického poznání také kriticky vykládají proměny společnosti, jež dosud žije - alespoň pokud se většiny obyvatelstva týče - skromně, ale kterou obklopuje stále rozsáhlejší svět předmětů a která už má nakročeno ke konzumnímu způsobu života.
Třetí dotisk prvního vydání.