English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Epistemic modality in spoken standard Tibetian: epistemic verbal endings and copulas

Vokurková, Zuzana

brožovaná,  236 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN 9788024635880
doporučená cena:  280 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


  • anotace

Epistemic modality in standard spoken Tibetan: Epistemic verbal endings and copulas (Epistemická modalita ve standardní mluvené tibetštině: epistemické slovesné koncovky a sponová slovesa)

Monografie pojednává o gramatickém vyjádření epistemické modality ve standardní mluvené tibetštině. Jedná se o systém různých, více či méně častých typů epistemických slovesných koncovek a epistemických sponových sloves, které jsou analyzovány z hlediska sémantického, syntaktického a pragmatického, a ilustrovány četnými příklady.