English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Korpus a korpusová lingvistika

[Corpus and corpus linguistics]

Čermák, František

brožovaná,  270 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN 9788024637105
doporučená cena:  340 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Publikace Prof. Františka Čermáka Korpus a korpusová lingvistika je složena ze tří částí, z nichž první přibližuje uživateli i studentovi stručným, ale výstižným způsobem obor korpusové lingvistiky, jeho základní metody a možnosti využití počítačového korpusu. Autor jako zakladatel tohoto oboru u nás uvádí čtenáře i do problematiky vzniku a charakteru Českého národního korpusu. Ve druhé části rukopisu jsou pak reprodukovány některé nej důležitější autorovy pionýrské předchozí studie k tomuto tématu. Ve třetí části pak následují čtyři analytické datové studie, pro zájemce jistě velmi inspirativní.
Postup výkladu v publikaci je svou formou i obsahem velmi uvážlivý, dobře čitelný a jasný. Autor postupuje od vlastního popisu a výkladu přes odborné analýzy až po názorné ukázky toho, jak zacházet s korpusovými daty, a přesvědčivě a přehledně uvádí do širší i užší základní problematiky. Vhodným doplněním je mj. připojená oborová bibliografie a glosář.
Obdobná oborová příručka na českém knižním trhu chybí a je tedy záslužné, že se konečně objeví úvod do studia relativně nového a zcela jistě moderního oboru. Pro jeho rozšíření je důležité, že na základě této publikace se najde mnoho nových zájemců z jazykových oborů mezi odborníky i studenty, ale i v širším smyslu jinými zájemci.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr Eva Hajičová, DrSc.