Česky

ADVANCED SEARCH

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

TITLE DETAILS:

Z dějin české každodennosti. Život v 19. století

Lenderová, Milena a kol.

hardcover,  472 pp., 2. release
ISBN 9788024635101
recommended price:  cca  390 CZK

obálka


in print

  • annotation

annotation unavailable