English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Jazyk a myšlení

[Language and thought]

Imaiová, Mucumi

Přeložil: Kanasugi, Petra
Doslov: Nebeská, Iva
brožovaná,  142 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2017
edice: Lingvistika
ISBN 9788024636757
doporučená cena:  220 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


PŘEDMLUVA

1. PLURALITA ZPŮSOBŮ SEGMENTACE SVĚTA JAZYKEM
1.1 Názvy barev
1.2 Názvy věcí
1.3 vyjádření lidského pohybu
1.4 Přemisťování věcí
1.5 Vyjádření pozice věcí
1.6 Napevno nebo volně
1.7 Názvy čísel

2. CO JAZYK, TO ZPŮSOB CHÁPANÍ SVĚTA?
2.1 Jazykový determinismus neboli whorfova hypotéza
2.2 Dokážu rozeznat barvu, když neznám její jméno?
2.3 Předměty a substance
2.4 Klasifikátory a chápání předmětů
2.5 Gramatický rod a příslušnost k biologickému pohlaví
2.6 Tomu, kdo umí používat slova pravá a levá, se svět zrcadlově obrací
2.7 Chápání času
2.8 Whorfova hypotéza

3. HLEDÁNÍ JAZYKOVÝCH UNIVERZÁLIÍ
3.1 Univerzalita jazyka
3.2 Univerzální tendence v pojmenovávání věcí
3.3 Univerzální rysy ve způsobu pojmenovávání barev
3.4 Univerzální rysy ve způsobu pojmenovávání pohybu
3.5 Je víc toho společného, nebo toho odlišného?

4. JAK SE VYVÍJÍ MYŠLENÍ DĚTÍ - KDYŽ SI OSVOJUJÍ JAZYK
4.1 Kategorie vytvořené jazykem
4.2 Co se změní, když se dítě učí názvy věci
4.3 Chápání počtu
4.4 Jazyk mění pohled na vztahy mezi věcmi
4.5 Jak jazyk ovlivňuje chápání

5. JAK JAZYK OVLIVŇUJE CHÁPANÍ
5.1 Slova mění paměť
5.2 Slova mění způsob vidění událostí
5.3 Slova a chápání barev
5.4 Je možné chápání bez zprostředkování jazykem?

ZÁVĚR JAZYK A MYŠLENÍ - K POCHOPENÍ JEJICH VZTAHU
Mohou si tedy mluvčí různých jazyků porozumět?
Důležitost pochopení rozdílů ve vědomí

DOSLOV
DOSLOV ČESKÉMU VYDÁNÍ
POUŽITÁ LITERATURA
SEZNAM OBRÁZKŮ
BAREVNÁ PŘÍLOHA
POZNÁMKA PŘEKLADATELKY