English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Subjektivní vnímání tělesné zátěže

[Subjective perception of exertion]

Daďová, Klára

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  listopad 2017
ISBN 9788024632452 (PDF)

doporučená cena:  110 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Monografie se zabývá subjektivně vnímanou námahou při pohybové aktivitě, shrnuje současnou úroveň poznání v této oblasti a uvádí výsledky původního výzkumu. Ve výzkumné části autorka využila Borgovu RPE (Rating of Perceived Exertion) škálu u kardiologických pacientů. Pomocí Borgovy škály se v laboratorních podmínkách jedinci učí vnímat vztah mezi subjektivně vnímanými pocity námahy a objektivními ukazateli kardiovaskulární zátěže. To jim z dlouhodobého hlediska napomáhá lépe odhadovat a řídit intenzitu zatížení v průběhu pohybové terapie.