English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Gender a pravěká společnost

[Gender and prehistoric society]

Remišová Věšínová, Kamila

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  listopad 2017
ISBN 9788024631974 (PDF)

doporučená cena:  220 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi muži a ženami a jejich společenskými rolemi, a na základě mnoha různých faktorů pomáhá určit role a objasnit vzájemnou interakci obou pohlaví v pravěké společnosti.
V českém akademickém prostředí je genderová analýza jako vědecká metoda téměř neznámá, a to přes svoji objektivně vysokou úspěšnost, jak je patrné z publikovaných zahraničních projektů. Předkládaná publikace si klade za cíl ukázat na konkrétních příkladech její praktické využití při řešení některých archeologických problémů a zkoumání kulturních a sociálních komponent.