English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Detail knihy Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň B1
E-KNIHA

Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň B1

Boccou Kestřánková, Marie - Hodousková, Andrea - Hůlková Nývltová, Dana - Pečený, Pavel - Svrčinová, Martina

Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE–B1), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK). Byla vytvořena nejen pro vyučující, kteří chtějí ke zkoušce...

vydáno: září  2014
doporučená cena: 130 Kč


Chemická termodynamika. Stavy hmoty, termodynamika a statistická...

Boublík, Tomáš

Učebnice je určena studentům bakalářského a magisterského studia přírodovědeckých a technických oborů. Je rozdělena do sedmi kapitol. První je věnována stavovým rovnicím a vlastnostem jednotlivých skupenských stavů. Druhá a třetí kapitola přináší...

vydáno: září  2006
doporučená cena: 190 Kč


Soudnělékařská diagnostika náhlé smrti

Bouška, Ivan - Toupalík, Pavel

Přibližně 15 % všech úmrtí v ČR probíhá náhle, bez varovných klinických příznaků. S touto problematikou se lze setkat ve všech věkových skupinách, ale s rozličnou etiologií. Autoři uspořádali tuto publikaci právě se zaměřením na jednotlivé věkové...

vydáno: prosinec  2012
doporučená cena: 70 Kč


Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení a...

Bubnová, Eva a kol.

Anotace není k dispozici.

vydáno: řijen  2007
doporučená cena: 230 Kč


Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské

Butta, Tomáš

Publikace určená studentům Husitské teologické fakulty UK, ale i příslušníkům Církve československé husitské nabízí v 11 kapitolách prakticko-teologickou studii o liturgické tradici Církve československé husitské a teologické relevanci liturgické...

vydáno: prosinec  2005
doporučená cena: 95 Kč


Finanční ekonomie. Blok A: Finanční systémy, peníze a ekonomika.

Cahlík, Tomáš

Učební text pro studenty předmětu Finanční ekonomie na Fakultě sociálních věd UK. Obsah : finanční systém, úrokové míry, peníze a ekonomická aktivita, investice a financování, devizový trh, peníze a ekonomická aktivita, mezinárodní peněžní systém,...

vydáno: srpen  1999
doporučená cena: 145 Kč


Real Economic Convergence - Selected Topics

Cahlík, Tomáš a kol.

Publikace se věnuje vybraným problémům reálné ekonomické konvergence. Ve čtyřech kapitolách autoři vysvětlují problémy lidského kapitálu a cenové konvergence, uvádějí modely týkající se různých úrovní důchodu per capita v různých zemích a procesů...

vydáno: únor  2004
doporučená cena: 165 Kč