English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - 2. díl

Arnoldová, Anna

Třetí, doplněné vydání publikace věnované sociální péči v České republice. Na rozdíl od prvního, obecně zaměřeného dílu, je druhý díl plně věnován sociální péči. Autorka postupně rozebírá pojem sociálně-zdravotní situace člověka, sociálně-právní...

vydáno: červen  2011
doporučená cena: 460 Kč


Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení - 1. díl

Arnoldová, Anna

Třetí aktualizované vydání publikace věnované sociálnímu zabezpečení v České republice. První, obecně zaměřený díl učebního textu, který se věnuje problematice sociálního zabezpečení, podává přehled o subsystémech sociálního zabezpečení, vysvětluje...

vydáno: červen  2007
doporučená cena: 460 Kč


Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské

Butta, Tomáš

Publikace určená studentům Husitské teologické fakulty UK, ale i příslušníkům Církve československé husitské nabízí v 11 kapitolách prakticko-teologickou studii o liturgické tradici Církve československé husitské a teologické relevanci liturgické...

vydáno: prosinec  2005
doporučená cena: 95 Kč


Šma Jisra ´el

Damohorská, Pavla

Publikace pojednává o židovském vyznání víry (motlitbě) Šma Jisra´el. Nejprve je uvedena ranní recitace Šma Jisra´el s úvodními požehnáními, biblickými pasážemi a požehnáním závěrečným. Následuje kapitola zabývající se recitací vyznání v rámci...

vydáno: březen  2006
doporučená cena: 150 Kč


Aramejština babylónského talmudu

Nosek, Bedřich

Vědecká publikace Aramejština babylónského Talmudu je první českou prací tohoto druhu. V první části knihy autor podává výklad o vývoji aramejštiny. Druhá část se věnuje gramatice. Autor probírá morfologii i syntax jednotlivých slovních druhů. Důraz...

vydáno: prosinec  2005
doporučená cena: 350 Kč


Židovská gramatická literatura v českých zemích od pol. 18. do pol. 19....

Nosek, Bedřich

Publikace je rozdělena do tří kapitol. V první je podán stav hebraistických studií na počátku židovského osvícenství v 18. století. Ve druhé kapitole je vylíčen vývoj židovské hebraistiky ve spojení s výukou jazyka a Bible na židovské hlavní škole v...

vydáno: srpen  2003
doporučená cena: 155 Kč


Manuál pro CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM. Úvod do Kodexu kánonů...

Pazourek, Miroslav

Učební text pro posluchače Husitské teologické fakulty Uk vznikal při výuce církevního práva na Slovensku a je vhodnou praktickou příručkou pro studenty i jiných teologických, právnických či sociálněekonomických fakult UK.

vydáno: listopad  1998
doporučená cena: 165 Kč


Teologie a praxe křesťanstva, Praktická teologie křesťanského Západu.

Salajka, Milan

První část učebnice obsahuje úvod do praktické teologie. Důraz je kladen na etická a komunikační témata. Druhá část učebnice je věnována ekumenické otázce. Autor podává historický přehled pojmu ekumenického hnutí, sleduje ekumenické trendy v letech...

vydáno: prosinec  2000
doporučená cena: 155 Kč