English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

JINÉ >

stránka: [<<] [1] [2] [3] [4] [>>]

Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Sborník z konference

Zilynská, Blanka - Svobodný, Petr

Sborník odborných studií z konference z cyklu Česká věda ve dvacátém století se věnuje období 1963-1970. Sborník je tematicky rozdělen do několika kapitol : vysoké školy, akademie věd a jiné instituce, věda v kontextu doby, přírodní vědy,...

vydáno: únor  2002
doporučená cena: 385 Kč


Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám...

Gerloch, Aleš (ed.)

Kniha vychází u příležitosti životního jubilea prof. Jiřího Boguszaka. Obsahuje dvacet příspěvků věnovaných vybraným právněteoretickým tématům. Autory jednotlivých studií jsou bývalí kolegové a žáci Jiřího Boguszaka z různých generačních vrstev.

vydáno: listopad  2002
doporučená cena: 220 Kč


Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci)

Gebhart, Jan - Šedivý, Ivan

Publikace obsahuje odborné studie věnované dějinám české společnosti v průběhu první a druhé světové války. Autoři své příspěvky koncipovali zejména jako komparaci vybraných oblastí politického, hospodářského a každodenního života ve vyjímečných...

vydáno: řijen  2003
doporučená cena: 250 Kč


Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Jana...

Svatoš, Michal - Velek, Luboš

Ke vzniku sborníku věnovaného in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc., přispěla tři pracoviště, ve kterých Jan Havránek v minulosti působil: Ústav českých dějin FF UK, Ústav dějin Univerzity Karlovy ? Archiv Univerzity Karlovy a Výzkumné...

vydáno: září  2005
doporučená cena: 385 Kč


Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu

Waic, Marek

Publikace obsahuje 17 odborných studií věnovaných historii českých a německých tělovýchovných a sportovních organizací do roku 1945. Autory jednotlivých studií jsou čeští, rakouští a němečtí historici. Publikace vyšla v českém a německém jazyce.

vydáno: červen  2004
doporučená cena: 385 Kč


České zdravotnictví: vize a skutečnost

Mášová, Hana - Křížová, Eva - Svobodný, Petr (eds.)

Publikace obsahuje 13 odborných studií českých sociologů a historiků věnovaných problematice současné medicíny a zdravotnictví. Tematicky jsou studie rozdělené do dvou častí: zdravotnictví v historické perspektivě, zdravotnictví v sociologické...

vydáno: srpen  2005
doporučená cena: 190 Kč


Egon Erwin Kisch známý a neznámý

Halada, Jan (ed.)

Sborník obsahuje třináct příspěvků pronesených na Sympoziu o životě a díle Egona Erwina Kische (1885-1948), které se uskutečnilo v dubnu 2005 u příležitosti 120. výročí jeho narození. Připojen je i stručný text o Kischově životě a díle a...

vydáno: září  2005
doporučená cena: 85 Kč


Sborník západoevropských studií

Tomalová, Eliška - Kasáková, Zuzana

První příspěvek se zabývá francouzskou zahraniční kulturní politikou. Seznamuje s jejími etapami, prioritami a specifiky. V druhé kapitole se autorka přesouvá do současnosti a představuje aktéry kulturní politiky a rozebírá prostředky určené na její...

vydáno: leden  2006
doporučená cena: 190 Kč