English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

JINÉ >

stránka: [<<] [2] [3] [4] [5] [6] [>>]

Úpadek amerického federalismu? Posilování federální vlády na prahu 21....

Růžička, Jan - Kozák, Kryštof

Kniha Úpadek amerického federalismu? Představuje historické pozadí vzniku a ústavněprávního vývoje amerického federalismu spolu s konkrétními případovými studiemi ze současnosti. Ukazuje ideové základy federalismu i klíčová právní a politická...

vydáno: listopad  2008
doporučená cena: 165 Kč


Právněhistorické studie 40

Soukup, Ladislav (ed.)

Čtyřicátý svazek Právněhistorických studií vychází po 52 letech od vydání prvního čísla. Po více než půl století tato publikace plní úlohu jediného českého a slovenského vědeckého sborníku, který přináší výsledky základního výzkumu v oboru právních...

vydáno: duben  2009
doporučená cena: 585 Kč


Užívání a prožívání jazyka

Čmejrková, Světla - Hoffmannová, Jana - Havlová, Eva, editorky

Sborník Užívání a prožívání jazyka vydávaný k devadesátinám předního českého lingvisty profesora Františka Daneše a navazující na stejnojmennou konferenci konanou 15.-17. dubna 2009 v Praze přináší široké spektrum příspěvků od obecně lingvistické...

vydáno: květen  2010
doporučená cena: 325 Kč


Bohemia Jesuitica 1556-2006

Cemus, Petronilla

Dvousvazkový sborník Bohemia Jesuitica 1556?2006 je výstupem z mezinárodní vědecké konference, která byla uspořádána u příležitosti 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Prahy. V deseti tematických oddílech seznamuje s působením Tovaryšstva...

vydáno: prosinec  2010
doporučená cena: 635 Kč


Psáno do oblak

Hasil, Jiří - Hrdlička, Milan (eds.)

Sborník věnovaný nedožitému životnímu jubileu předního českého historika moderních dějin a bohemisty prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc., shromažďuje na čtyřicet příspěvků jeho kolegů, přátel a žáků. Autory sborníku jsou čeští historici a bohemisté,...

doporučená cena: 385 Kč


Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století. ...

Velek, Luboš - Velková, Alice - Pokorný, Jiří

Obsáhlý svazek "Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století" vznikl jako pocta více jak dvou desítek kolegů a přátel k 75. narozeninám historika Jiřího Kořalky. Jiří Kořalka patří mezi nejvýznamnější české historiky...

vydáno: březen  2012
doporučená cena: 295 Kč


Právněhistorické studie 42

Soukup, Ladislav (ed.)

Po více než půl století plní Právněhistorické studie úlohu jediného českého a slovenského vědeckého sborníku, který uveřejňuje výsledky základního výzkumu v oboru právních dějin. Vedle původních článků a kritických recenzí přináší rovněž informace o...

vydáno: červen  2012
doporučená cena: 385 Kč


Detail knihy Das Entstehen des Christlichen Glaubens
E-KNIHA

Das Entstehen des Christlichen Glaubens

Funda, Otakar A.

Publikace ke stažení ZDARMA ve formátu PDF.

Autor v německy psané studii klade otázku, co se odehrálo v kruhu Ježíšových...

vydáno: řijen  2012
doporučená cena: 0 Kč