English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Teorie lexikální sémantiky

Geeraerts, Dirk

cena: 390 Kč

Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do...

Didaktika plavání

Čechovská, Irena - Miler, Tomáš (eds.)

cena: 330 Kč

Publikace, kterou připravil kolektiv autorů z katedry plaveckých sportů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, je určena pro...

Dějiny a sebetvorba

Chavalka, Jakub

cena: 370 Kč

Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Amerika prezidenta Granta
E-KNIHA

Amerika prezidenta Granta

Opatrný, Josef

cena: 310 Kč

Osm let prezidentského období U. S. Granta patřilo k nejbouřlivějším obdobím dějin Spojených států. Znovusjednocení Unie, které bylo...

Detail knihy The MicroBook - Clinical Microbiology for Medical Students
E-KNIHA

The MicroBook - Clinical Microbiology for Medical Students

Melter, Oto - Castelhano, Rute (eds.)

cena: 270 Kč

Cílem této učebnice je pomoci studentům lékařských fakult s učením, pochopením a vytvořením přehledu z rozsáhlého oboru lékařské...

Detail knihy Čtvrt století střední Evropy
E-KNIHA

Čtvrt století střední Evropy

Křen, Jan

cena: 270 Kč

Kniha Čtvrt století střední Evropy se věnuje soudobým dějinám států visegrádské čtyřky, které zasazuje do kontextu dějin evropských i...

V TISKU:

Detail knihy Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

Bečvářová, Martina

cena: 320 Kč

Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. Pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Nejnovější kniha intelektuála, filozofa a aktivisty Noama Chomského přináší důkladnou kritickou analýzu současné mezinárodní situace. Autor zkoumá způsob, jakým Spojené státy – navzdory vzestupu Evropy a Asie – stále určují podmínky globálního diskurzu.
Světová politická a finanční elita dnes vládne bez omezení demokratickými mechanismy. Vzhledem k tomu, že klimatická změna a šíření jaderných zbraní stále více ohrožují naše přežití, jsou kritické a nesmlouvavé hlasy, jako je hlas Noama Chomského, stále potřebnější. Tvrdě a jasně vyargumentovaná kniha je nepostradatelným průvodcem pro pochopení klíčových střetů a nebezpečí naší doby.

„Chomsky is a global phenomenon… He may be the most widely read American voice on foreign policy on the planet.“
The New York Times Book Review

„For anyone wanting to find out more about the world we live in… there is one simple answer: read Noam Chomsky.“
New Statesman