English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

  • ČASOPISY
  • >
  • AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 0323-0562
E-ISSN 2336-5730
cena tištěného čísla: 150 Kč 

obálka
aktuální číslo
prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Praha, předseda (petr.svobodny@ruk.cuni.cz)
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Praha, tajemnice (blanka.zilynska@ruk.cuni.cz)

členové
prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Praha
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D., České vysoké učení technické a Masarykův ústav Akademie věd České republiky
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, UK Praha
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D., Pedagogická fakuklta Západočeské univerzity, Plzeň
PhDr. Michal Svatoš, CSc., emerit
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Centrum medievalistických studií při Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky
PhDr. Pavel Urbášek, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

Creative Commons License
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.