English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

MONOGRAFIE >

stránka: [<<] [2] [3] [4] [5] [6] [>>]

Německo bez jádra? SRN na cestě k odklonu od jaderné energie

Nigrin, Tomáš - Landa, Martin - Svobodová, Tereza a kol.

Německo se po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě rozhodlo urychleně ukončit provoz všech svých jaderných elektráren. Jaderná energie přitom po řadu desetiletí představovala nepostradatelný zdroj elektrické energie.

Monografie Německo...

vydáno: únor  2016
doporučená cena: 200 Kč


Co drží společnost pohromadě?

Německý, Marek

V současném sociálněvědním diskursu nepatří otázky společenské integrace a sociálního řádu obecně k výrazně akcentovaným tématům. Důraz se klade na výzkum spíše dílčích segmentů společnosti, přičemž jsou její problémy pojednávány pouze fragmentárním...

vydáno: září  2015
doporučená cena: 240 Kč


Detail knihy Úvahy o mýtu
E-KNIHA

Úvahy o mýtu

Novotný, David Jan

Soubor textu Úvahy o mýtu zahrnuje mýty starozákonní, řecké, středověké, novověké a současné, tj. mýty počátku třetího milénia. Autor vysvětluje pojem mýtu, všímá si těch, které se tradují v literární, divadelní, filmové a dnes už i internetové...

vydáno: prosinec  2014
doporučená cena: 190 Kč


Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci

Niševa, Božana

Monografie je věnována současné lexikální a slovotvorné dynamice ve dvou geneticky sice blízkých, avšak typologicky odlišných a územně vzdálených jazycích – češtině a bulharštině. Vzhledem k tomu, že centrální postavení v dnešní veřejné komunikaci...

vydáno: řijen  2014
doporučená cena: 190 Kč


Úvahy o mýtu

Novotný, David Jan

Soubor textu Úvahy o mýtu zahrnuje mýty starozákonní, řecké, středověké, novověké a současné, tj. mýty počátku třetího milénia. Autor vysvětluje pojem mýtu, všímá si těch, které se tradují v literární, divadelní, filmové a dnes už i internetové...

vydáno: řijen  2014
doporučená cena: 270 Kč


Detail knihy Atlas ortopedické tuberkulózy
E-KNIHA

Atlas ortopedické tuberkulózy

Netval, Miroslav - Chocholáč, Dalimil

V monografii Atlas ortopedické tuberkulózy se její autoři, M. Netval a D. Chocholáč, snaží podat komplexní obraz ortopedické tuberkulózy, a to od dávné historie až po současnost. Na více než 200 vyobrazení shromáždili demonstrující obraz ortopedické...

vydáno: září  2014
doporučená cena: 80 Kč


Atlas ortopedické tuberkulózy

Netval, Miroslav - Chocholáč, Dalimil

V monografii Atlas ortopedické tuberkulózy se její autoři, M. Netval a D. Chocholáč, snaží podat komplexní obraz ortopedické tuberkulózy, a to od dávné historie až po současnost. Na více než 200 vyobrazení shromáždili demonstrující obraz ortopedické...

vydáno: září  2014
doporučená cena: 125 Kč


Detail knihy Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels
E-KNIHA

Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for...

Novotný, Vojtěch

This monograph has set itself the goal to examine, outline, elucidate, and supplement the existing body of knowledge concerning a theme from patristic and medieval theology recalled in 1953 by Marie-Dominique Chenu, and that is the assertion that...

vydáno: září  2014
doporučená cena: 180 Kč